Motety Rodziny Bachów

Filharmonia Narodowa
29 stycznia 2021, 19.30

Chór Filharmonii Narodowej
Bartosz Michałowski – dyrygent
Jakub Pankowiak – pozytyw
Maria Wilgos – lutnia, teorba
Maciej Łukaszuk – wiolonczela barokowa
Anna Bator – kontrabas
Soliści Chóru FN:
Justyna Jedynak-Obłoza – sopran
Maria Muszyńska – sopran
Anna Fijałkowska – alt
Adam Sławiński – tenor
Piotr Stawarski – bas

J. L. Bach – Unsere Trübsal
J. Ch. Bach – Mit Weinen hebt sichs an
J. S. Bach – Jesu, meine Freude BWV 227
J. S. Bach – Komm, Jesu, komm BWV 229
J. Ch. Bach – Es ist nun aus
J. L. Bach – Das ist meine Freude