Media

Bartosz Michałowski na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – spotkanie
W.A. Mozart – Requiem. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej, Orkiestra Sinfonia Iuventus.
L. Bernstein – Chichester Psalms. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej, Jakub Pankowiak, soliści.
J. MacMillan – Strathclyde Motets. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej, Krzysztof Bendarczyk, Andrzej Marusiak.
Koncert kolęd 2020. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej.
P. Łukaszewski – Missa Sancti Papae Ioannis Pauli Secundi Magni (prawykonanie).
Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej.
S. Moniuszko – Litanie Ostrobramskie nr 1 i 2. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej.
S. Moniuszko – Litanie Ostrobramskie nr 3 i 4. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej.
Z. Kodaly – Missa Brevis. Bartosz Michałowski, Chór Filharmonii Narodowej, Jakub Pankowiak.