Mater Dolorosa

Poznań, Kościół Matki Boskiej Bolesnej
26 marca 2023, 19.45

Poznański Chór Kameralny
Bartosz Michałowski – dyrygent


W. Byrd – Msza na trzy głosy
S. Cesis – Stabat Mater
O. Park – Night Prayer
E. Drake – Stabat mater dolorosa